Strona Wecon

Forum Wecon

V_BOX-0

 

V-Box oparty na usłudze Cloud V-NET  to system do zdalnego zarządzania i przetwarzania danych pobranych z urządzeń peryferyjnych przez porty RS232/RS485/Ethernet. Obsługuje wiele protokołów i urządzeń. Umożliwia wykonanie SCADA opartej na HTTP, wymianę danych poprzez OPC Server,  prezentację alarmów,  powiadomień SMS i Email.

V_BOX-1

V_BOX-2

Pliki FTP
Pliki Wecon Cloud