Strona Wecon.com

Forum Wecon

I_O_LX3V-0

Moduły  rozszerzeń do sterowników  LX3V Wecon –  cyfrowe, analogowe, komunikacyjne.

Moduły dostępne są w wersji rozszerzeń montowanych z prawej strony CPU – do 16 modułów oraz  jako płytki BD montowane na  CPU w dostępnych 1 lub 2 gniazdach BD. 

I_O_LX3V-1

I_O_LX3V-2

 

Pliki FTP
Pliki Wecon Cloud